Z-CURVED CIRCUITZ-
Ett föremål är ett föremål. En avbildning av ett föremål är en översättning till det tvådimensionella mediet.
Men avbilden är oftast likväl ett föremål i rummet som ger en illusion av föremålet.
Den är både och. Det är trevligt och intressant.
Och så finns det avbildningar av föremål som inte kan finnas som föremål.

ID:I Galleri. 2012

 

Z CURVED CIRCUITZ Installation IDI Gallery 2012

From Z CURVEDCIRKUITZ IDI Gallery 2012 detail From Z CURVEDCIRKUITZ IDI Gallery 2012 detail 2 From Z CURVEDCIRKUITZ IDI Gallery 2012 detail 4 X dynamic From the show Z CURVED CIRCUITZ