1990 – 1992 T-banestation Slussen, Stockholm: ca.80 affischer, 3x2 meter. Konst på reklamtavlorna på spårväggarna.

T-station Slussen, Stockholm 1990-1992 T-station Slussen, Stockholm 1990-1992 T-station Slussen, Stockholm 1990-1992 T-station Slussen, Stockholm 1990-1992 T-station Slussen, Stockholm 1990-1992


2008, 1999 – 2000 Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm, Hisshall byggnad C2 plan 7

Hisshall Huddinge Sjukhus Hisshall Huddinge Sjukhus Hisshall Huddinge Sjukhus Hisshall Huddinge Sjukhus Hisshall,glasad gång Huddinge Sjukhus

 

2018 Förskolan Törnekvior, Visby, målningar, lack o oljefärg, prints på plexi.

Former i färg blir som föremål

Målningar 2018, Förskolan Törnekvior, Visby målningar vardera 85x60 cm, titel: Former i färg blir som föremål