INNERZONE handlar om rum. Om upplevelsen av rum, om skillnaden mellan reella och fiktiva, yttre och inre rum. Olika zoner av förnimmelse, om att vara i konstverket eller att ställa sig utanför och betrakta. Enter innerzone.

Galleri ID:I. 2010

Installation INNERZONE Gallery IDI 2010

INNERZONE Gallery IDI 2010 detailInstallation INNERZONE Gallery IDI 2010 detailVideo part of installation INNERZONE Gallery IDI 2010 videostillVideo part of installation INNERZONE Gallery IDI 2010 videostill 3 Kopia