Konsten.nu Aktuellt 2002-12-15 Gå och se -arkiv

ID:I Galleri, Stockholm: Örjan Wallert ( 7/12-6/1 2003 )

Bilder_mina216När Torsten Andersson övergick från att under en period göra tredimensionella objekt till att måla sådana var det ett val med mer långtgående konsekvenser än för bara det egna konstnärskapet.

Anderssons ”porträtt” av skulpturer uttrycker övertygelsen om att det går att översätta plastiska former till linjer och geometriska strukturer, utan att fördenskull resultatet blir en illusion.

Örjan Wallert går till väga på ett likartat sätt, fastän från den motsatta utgångspunkten. Han börjar översättningsprocessen i bildernas värld ur vilken tredimensionella former och ljud filtreras ut. Men därmed har inte målet nåtts.

Wallert tänjer tänjer ut förloppet ännu ett stycke, och då upplöses själva processen i ett ömsesidigt komplementärt förhållande.

I utställningsrummet framtonar plötsligt en rad olika rum, som innesluter eller omsluter varandra Blundar vi går det att ur ljudsekvenserna urskilja linjer sammanfogade till figurer. Och betraktar vi objekten och de abstrakta bilderna tillräckligt länge är det inte omöjligt att de brister ut i musik.

Örjan Wallerts utställning är lika underfundig som intellektuellt och känslomässigt stimulerande. Den förmår dessutom att ställa frågor om sinnenas och avbildningens problematik som är evigt aktuella. Det gör utställningen till en av de mest sevärda under höstsäsongen i Stockholm.

wallertAnders Olofsson